Lezing ‘Curaçaose naïeven in hun tijd en omgeving. Denken over cultuur en erfgoed, 1940-2010’ door Dr. Margo Groenewoud

Het Curaçaosch Museum heeft in samenwerking met Uniarte de lezing laten opnemen voor het bereik van een breed publiek. In deze lezing neemt historicus Margo Groenewoud het publiek mee naar de tweede helft van de twintigste eeuw. In deze decennia waren grote naïeve kunstenaars van Curaçao, zoals Ocalia, Miss Lee en Nepomuceno actief. Zij hebben een belangrijke kunsthistorische erfenis achtergelaten met een sterk Caribisch karakter. In dezelfde periode werd vorm en inhoud gegeven aan (ei)landelijk cultuurbeleid, ontwikkelden zich nieuwe Caribische relaties en initiatieven op cultureel gebied, maar werd ook door Nederland nog veel geïnvesteerd in het ‘voeden’ van de Antilliaanse samenlevingen met Westerse kunst en cultuur. Over deze context gaat de lezing op 26 november. In welk cultureel klimaat werkten de naïeve kunstenaars op Curaçao, hoe werd er gedacht over kunst, cultuur en erfgoed, en in welke mate was er aandacht voor het Caribisch cultureel eigene? Recent onderzoek dat Groenewoud deed in het project Traveling Caribbean Heritage (KITLV, UoC en UA) geeft een genuanceerd en rijk beeld van een boeiende – alhoewel ook zorgelijke – ontwikkelingsgeschiedenis van erfgoedbeleid op Curaçao. In deze lezing deelt zij deze inzichten als achtergrond bij de tentoonstelling van Curaçaose naïeven die tot en met 4 december 2020 te bezichtigen was in Het Curaçaosch Museum.