Lezing: ‘Curaçaose naïeven in hun tijd en omgeving. Denken over cultuur en erfgoed, 1940-2010’

Het Curaçaosch Museum heeft op 8 oktober 2020 de tentoonstelling “Naïeven bij Het Curaçaosch Museum & Meer” in de Meesterzaal geopend. Deze tentoonstelling zal tot en met vrijdag 4 december 2020 te bezichtigen zijn in het Museum en het is nu hoog tijd voor de “& Meer”!

U bent in verband hiermee  van harte uitgenodigd voor de lezing

‘Curaçaose naïeven in hun tijd en omgeving. Denken over cultuur en erfgoed, 1940-2010’

door Dr. Margo Groenewoud

18:00 ->Inloop
18:15 – 19:00 -> Lezing
19:00 – 20:00 -> Napraten en Borrelen.
De lezing en de hapjes zijn ‘on the house’ . De drankjes zullen voor een zeer schappelijke prijs aangeboden worden.

Reserveren is verplicht. De stoelen zullen op twee meter afstand van elkaar geplaatst worden en wij raden u aan om een mondkapje te dragen. U kunt uw reservering sturen naar: info@hetcuracaosch.museum

In deze lezing neemt historicus Margo Groenewoud het publiek mee naar de tweede helft van de twintigste eeuw. In deze decennia waren grote naïeve kunstenaars van Curaçao, zoals Ocalia, Miss Lee en Nepomuceno actief. Zij hebben een belangrijke kunsthistorische erfenis achtergelaten met een sterk Caribisch karakter. In dezelfde periode werd vorm en inhoud gegeven aan (ei)landelijk cultuurbeleid, ontwikkelden zich nieuwe Caribische relaties en initiatieven op cultureel gebied, maar werd ook door Nederland nog veel geïnvesteerd in het ‘voeden’ van de Antilliaanse samenlevingen met Westerse kunst en cultuur. Over deze context gaat de lezing op 26 november. In welk cultureel klimaat werkten de naïeve kunstenaars op Curaçao, hoe werd er gedacht over kunst, cultuur en erfgoed, en in welke mate was er aandacht voor het Caribisch cultureel eigene? Recent onderzoek dat Groenewoud deed in het project Traveling Caribbean Heritage (KITLV, UoC en UA) geeft een genuanceerd en rijk beeld van een boeiende – alhoewel ook zorgelijke – ontwikkelingsgeschiedenis van erfgoedbeleid op Curaçao. In deze lezing deelt zij deze inzichten als achtergrond bij de huidige tentoonstelling van Curaçaose naïeven in Het Curaçaosch Museum.

Wij zien U graag bij Het Curaçaosch Museum!